میزبانی تیم های ایرانی از سعودی ها در کشور ثالث!

تاریخ درج خبر : 1395/1/11
تعداد بازدیدها : 380

پس از کشمکش های فراوان کمیته فوتبال آسیا رای به بازی در کشور ثالث را داد به این ترتیب تیم های سپاهان و ذوب آهن وهمچنین تراکتور باید در کشور عمان از میهمانان سعودی خود پذیرایی  کنند
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 380
 
نظرات کاربران