بمب پرسپولیس منفجر شد!

تاریخ درج خبر : 1395/2/15
تعداد بازدیدها : 859

گفته شده جانشین مهدی طارمی رضا قوچان نژاد است که قرار است از انگلیس عازم شود.همچنین گفته شده مهدی ترابی نیز قرار است به پرسپولیس اضافه شود
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 859
 
نظرات کاربران