کشف بمب یک تنی در ترکیه!

تاریخ درج خبر : 1395/4/25
تعداد بازدیدها : 819

رسانه های ترکیه از کشف یک بمب یک تنی تقویت شده با گاز دز مرز این کشور خبر دادند این بمب به محض رویت توسط ماموران خنثی شد که باعث وحشت در سراسر ترکیه شده است
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 819
 
نظرات کاربران