حضور دو کشتی گیر فرنگی ایران در مسابقه شانس مجدد

تاریخ درج خبر : 1395/5/25
تعداد بازدیدها : 303

سعید عبد ولی در مسابقه شانس مجدد توانست حریف مجارستانی خود را شکست دهد و مدال برنز المپیک را دریافت کند اما حمید سوریان در مقابل حریف خود ضربه فنی شد و به کلی از دور رقابت ها حذف شد
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 303
 
نظرات کاربران