شوک بزرگ به پرسپولیسی ها!

تاریخ درج خبر : 1395/6/15
تعداد بازدیدها : 696

سلیمانی دبیر کل کمیته نقل و انتقالات گفت هنوز شخصی از پرسپولیس برای عقد قرار داد رامین رضاییان به ما مراجعه نکرده است و این بازیکن نمیتواند برای پرسپولیس بازی کند این در حالی است که رسانه ها خبر از عقد قرارداد وی با پرسپولیس داده بودند
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 696
 
نظرات کاربران